परिचय


चितवन जिल्लाको कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई कृषकहरुको जिवन स्तर सुधार गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप वि.सं. २०२४ सालमा कृषि शाखाको नाम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको स्थापना भएको हो । अधिकांश ग्रामीण जनताको रोजगारी, आयआर्जन र जिविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाह मुखी प्रणालीबाट व्यवसायीक, प्रतिस्पर्धात्मक एवं निर्यातमुखी प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषकहरुका माझ कृषि विकास कार्यालय एक सहयात्री बनेर खडा भएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,व्यवसायीक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरुको विकास गरी क्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय बजार संग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्राकृतिक श्रोत साधन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संम्वर्धन र सदुपयोग गरी दीगो आर्थिक वृद्धि हासील गरी खाद्य तथा गरीबी निवारणमा सहयोग पुरयाउने राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ । यस कार्यालयले आफ्ना उद्देश्यहरु पुरा गर्न र समसामयिक  रुपमा निर्धारित लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न सदरमुकाम भरतपुरमा जिल्ला स्तरको कार्यालय र मातहातका ४ वटा कृषि सेवा केन्द्रहरु मार्फत आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।