संचालित आयोजना र पकेट क्षेत्रहरुको बिवरण

 बाली र बस्तुको पकेट पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन भएकास्थान वा क्षेत्र
 खाद्यान्न बाली बीउ  पिठुवा, गुञ्जनगर, पार्वतीपुर, शारदानगर, पटिहानि, जगतपुर, माडि
 सुन्तला जात फलफुल  दारेचोक, चण्डीभञ्ज्याङ्ग, काउले
 केरा  र.न.पा., पदमपुर, जुटपानी, पिठुवा
 तरकारी  गितानगर, गूञ्जनगर, शुक्रनगर, मंगलपुर, चैनपुर, शक्तिखोर, भण्डारा, विरेन्द्रनगर, जगतपुर,
 मत्स्य  र.न.पा., पिप्ले, माडी
 रेशम  माडी, गुञ्जनगर, र.न.पा, खैरहनी
 खाद्यान्न बाली

बघौडा, कल्याणपुर, अयोध्यापुरी, चे्ैनपुर
गितानगर, शिवनगर, गुञ्जनगर, पार्वतीपुर, माडि

खाद्यान्न तथा बिउ आलु चैनपुर, खैरहनीको कठार क्षेत्र ,गुञ्जनगर, र.न.पा.६, माडि
 घिउ सिमि शक्तिखोरको न्युरेनि
प्राङ्गारिक तरकारी  शक्तिखोरको न्युरेनि देवनगर, पदमपुर