लक्ष्य

निर्वाहमुखि कृषि उत्पादन प्रणालीलाई बिबिधिकरण तथा व्यवसायिकरण गरि प्रतिस्प्रर्धात्मक एवं मर्यादित कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरि दिगो कृषि बिकासको माध्यमबाट कृषकहरुको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने ।