अन्य कार्यक्रम

११. प्रांगारिक खेति प्रबद्र्धन कार्यक्रम (माटो सेवा निर्देशनालयबाट सहकार्यमा संचालित)
जिल्लामा प्रांगारिक खेतिको प्रबद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले गोठ सुधार तथा मुत्र संकलन, माटो परिक्षण शिविर संचालन, कम्पोष्ट मल तयार गर्ने प्रबिधि प्रर्दशन, हरियो मल प्रर्दशन र कृषि चुन प्रयोग प्रर्दशन आदि क्रियाकलापहरु सहकार्यमा संचालन गर्ने उद्धेश्य अनुरुप गत वर्ष झै यस वर्ष पनि माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय बाट कार्यक्रहरु प्राप्त भएको र ति कार्यक्रमहरु कृषि सेवा केन्द्र, खैरहनी अन्र्तगतका गा.वि.स.हरुमा संचालन गरिएको थियो । कार्यक्रम अनुसार निर्देशनालयको प्रविधिक सहयोगमा कृषि सेवा केन्द्र, खैरहनीमा संचालन गरिएको माटो परिक्षण शिविरमा ११८ वटा नमुनाहरुको परिक्षण गरि आवश्यक प्राविधिक सल्लाह एवं सुझावहरु प्र्रदान गरिएको थियो ।


१२. सघन आई.पि.एम. कार्यक्रम
बाली संरक्षण निर्देशनालय÷राष्ट्रिय आई.पि.एम कार्यक्रम अन्र्तगत भण्डारा गा.वि.स., रत्ननगर न.पा. र मंगलपुर गा.वि.स.मा ३÷३ वटा गरि जम्मा ९ वटा आई.पि.एम. कृषक पाठशालाहरु गत बर्ष देखि संचालन भैरहेका छन् । ति पाठशालाहरुमध्य ५ वटा पाठशालाहरुमा अनुशरणका कार्यक्रमहरु (सामुहिक प्रर्दशन, तथ्यांक संकलन, भकारो सुधार कार्यक्रम, कम्पोष्ट मल सुधार, वानस्पतिक विषाधि तयार) संचालन गरिएको ।

१३. एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम (इख्इए)
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तगत चितवन जिल्लालाई केरा बालीमा कार्यक्रम संचालनको लागी यसै आ.ब. वाट छनौटमा परेको र तेश्रो चौमासिकका लागी ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको र सोहि अनुरुप जिल्लास्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिवाट कार्यक्रम स्विकृत गरि केन्द्रिय निकायमा पेश गरिएता पनि अन्तिम अवस्थामा सो बजेट उपलब्ध हुननसक्दा सबै कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसकिएको ।